#

Nieuws

Inside het bestuur

27 Okt 2015

En zo gaan de weken voorbij. We hebben inmiddels onze constitutieborrel gehad en die was een groot succes. De afloop was voor ondergetekende wellicht iets minder leuk: mijn fiets is kwijt – gejat, vind ik – en ik heb een week met een pijnlijke bil rondgelopen. Blijkbaar ben ik bijna aangevallen door een American Football speler (ik probeerde hem te ‘versieren’). Gelukkig hadden we goede beveiliging in de vorm van onder andere twee sociologen en is er die avond niets gebrast. We kunnen helaas niet zeggen dat we ook alle alcohol binnen gehouden hebben. Details hierover zal ik jullie besparen. Wel kan ik zeggen dat de persoon in kwestie ook wel binnen een half uur een ruime fles (oranje)bitter naar binnen had gewerkt.

Lees verder

Open brief aan college van burgermeester en wethouders

23 Sep 2015

Zernikeroute kan studentenstroom niet aan

Lees verder

Hoe liberaal is de VVD?

13 Aug 2015

De VVD is een partij bestaande uit tegenstrijdigheden. Hoewel dit natuurlijk niet een kenmerk is waaraan alleen de VVD onderhevig is, is het extra cru dat de VVD propageert liberaal te zijn maar dat helemaal niet is. Hoewel niet zomaar in procenten of cijfers uit te drukken valt hoe liberaal de VVD is kan er zeker wel een grote kanttekening gemaakt worden. De VVD kent liberale beginselen die dienen als fundering voor de partij, haar leden en haar standpunten.Maar in hoeverre is de VVD in haar beleid nog liberaal? Ik ga niet alle standpunten bij langs, maar ik wil wel een aantal van deze beginselen tegenover het politiek handelen zetten van VVD beleidsmakers.

Lees verder

Stichting 1F

11 Aug 2015

Een tijdje terug kreeg ik een mailtje van een journalist op mijn JD-penningmeesters mail voor een gesprek met de Correspondent. Helaas wilden ze niks weten over mijn penningmeesterschap bij de JD en alle spannende avonturen die ik mee heb gemaakt tijdens het verwerken van declaraties en subsidieaanvragen. Ik was uitgenodigd om als medeoprichter en bestuurslid van Stichting 1F iets te vertellen over, onder andere, het vreemdelingenbeleid jegens vermeende Afghaanse oorlogsmisdadigers. Terwijl ik dit stukje schrijf zit ik in de trein naar Amsterdam voor het gesprek met De Correspondent. Deze treinreis lijkt mij een uiterst geschikt moment om mijn stukje over Stichting 1F voor de O&B te schrijven, ondanks dat ik de redactie had beloofd dat dit stukje 5 weken geleden klaar zou zijn.

In 2013, nog voordat ik actief was bij de JD, hebben 6 vrijwilligers, waaronder ik, Stichting 1F opgezet met het doel om het inhumane beleid van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) jegens circa 800 vermeende Afghaanse oorlogsmisdadigers te veranderen. Het beleid, ook wel artikel 1F-beleid genoemd, is de implementatie van artikel 1F van de Geneefse Conventies en houdt kort gezegd in dat een individu van asiel mag worden uitgesloten als er vermoedens zijn dat diegene oorlogsmisdaden heeft gepleegd.

In het ambtsbericht ‘Veiligheidsdiensten in communistisch Afghanistan (1978-1992)’ uit het jaar 2000 staat dat iedereen die vanaf de rank van onderofficier tussen 1978 en 1992 voor het Afghaanse leger, politie of geheime dienst heeft gewerkt zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Iedereen binnen deze groep krijgt automatisch artikel 1F toegewezen wordt dus uitgesloten van asiel. Onduidelijk is echter op welke bronnen deze beschuldigingen gebaseerd zijn want de bronnen worden niet vrijgegeven omdat ze vertrouwelijk zijn. De Hoge Commissaris voor De Vluchtelingenzaken van de Verenigde Naties (UNHCR), Amnesty International, Human Rights Watch en verschillende Afghanistan deskundigen betwisten de juistheid en de objectiviteit van het ambtsbericht.

Lees verder

Te belangrijk om aan jezelf over te laten

09 Aug 2015

          "Ik stem, misschien, zoals ik denk dat goed is; maar het maakt me niet erg veel uit dat het juiste zal gebeuren. Ik laat het over aan de meerderheid. Door ergens voor te stemmen doe je er niks voor. Het laat slechts zien aan anderen dat je een zwak verlangen hebt dat datgene waarvoor je stemt zal gebeuren." (Henry David Thoreau, De Plicht tot Burgerlijke Ongehoorzaamheid)

Lees verder