#

Nieuws

Groningers moeten naar de stembus voor het referendum!

16 Mrt 2018

Komende woensdag 21 maart mogen de burgers weer naar de stembus. Naast de gemeenteraadsverkiezingen is er dit keer ook een referendum. Het referendum gaat over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten, beter bekend als de sleepnetwet. Echter, in veel Groningse gemeenten zijn geen gemeenteraadsverkiezingen door herindelingen. Hierdoor wordt de opkomst en de uitslag van het referendum in die gemeenten niet beïnvloed door de gemeenteraadsverkiezingen. Groningers kunnen daardoor laten zien hoe dit referendum leeft en wat zij vinden van de wet. Privacy en veiligheid raken iedereen en daarom is het belangrijk je mening hierover uit te spreken.

Lees verder

Jonge Socialisten en Jonge Democraten op de bres voor toegankelijkheid stemmen

05 Mrt 2018

De Jonge Socialisten (JS) en Jonge Democraten (JD), respectievelijk de jongerenorganisaties van de PvdA en D66 in Groningen en Drenthe, maken zich hard voor het toegankelijker maken van stemmen voor mensen met een beperking. Mensen met een beperking ervaren uiteenlopende problemen bij het stemmen. Hierdoor wordt het stemmen voor hen bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt. Volgens Julian Bushoff (JS) en Matt Veerkamp (JD) een groot probleem dat snel en grondig aangepakt moet worden.

Dat veel mensen met een beperking moeilijkheden ervaren bij het stemmen, daar kan ook Vincent Blaauw over meepraten. Blaauw is slechtziend en ziet slechts 10% van wat een mens zonder visuele beperking ziet. Blaauw: “Voor mij is het probleem heel concreet: ik kan de stembiljetten niet lezen. Daar horen middelen voor aanwezig te zijn, maar dat is lang niet altijd het geval of toereikend genoeg.”

Niet alleen mensen die slechtziend of blind zijn lopen tegen allerlei problemen aan. Ook mensen in bijvoorbeeld een rolstoel ervaren moeilijkheden als ze gaan stemmen. Stemhokjes die te smal zijn, te hoge drempels of te hoge tafels. Kortom: stemmen is vaak slecht of niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Als het aan de JS en JD ligt moet daar verandering in komen.

Eerder zetten zij zich op uitnodiging van een VN-Panel al in om samen met mensen met een beperking de horecatoegankelijkheid in Tynaarlo in kaart te brengen. Het toegankelijker maken van allerlei zaken, waaronder nu dus ook het stemmen, is een belangrijk punt voor de jongerenpartijen. “Een toegankelijke samenleving kan niet zonder toegankelijk stemmen,” aldus Veerkamp. Bushoff voegt daaraan toe: “Bijna honderd jaar geleden werd het algemeen kiesrecht geïntroduceerd in Nederland. Nu moeten we dat eindelijk ook voor mensen met een beperking in de praktijk brengen en stemmen toegankelijker maken.”

De jongerenorganisaties roepen de gemeentes in Groningen en Drenthe op om zich in te zetten voor het toegankelijk maken van stemmen. “Mensen met een beperking krijgen in het dagelijks leven hulp en hebben hulpmiddelen. Door hulp(middelen) bij het stemmen achterwege te laten bemoeilijk je hen het stemmen,’’ stelt Bushoff.

Een onwenselijke situatie waar snel iets aan moet veranderen als het aan de JS en JD ligt. “Democratie is er per slot van rekening voor iedereen. Mensen met een beperking moeten niet beperkt worden in hun stemrecht,’’ aldus Veerkamp.

Lees verder

Gelijke kansen op gezelligheid

01 Dec 2017

Een samenleving waarin de welvaart van een individu gebaseerd is op kennis en kunde, niet door afkomst en toeval. Het is een van de grondbeginselen van de Jonge Democraten, en één waar we als bestuur ons graag voor inzetten, juist voor diegenen die helaas door omstandigheden buiten hun controle om het lastig hebben. Voor de persoon die te kampen heeft met slechtziendheid, die in een rolstoel zit of doof is, oftewel personen met een beperking. Op 2 november zijn de Jonge Democraten Groningen, samen met een panel van de verenigde naties en de Jonge Socialisten, de gemeente Tynaarlo afgeweest om horecagelegenheden te beoordelen op toegangkelijkheid, service en veiligheid voor mensen met een beperking.

Lees verder

VVD-jongeren streven een onhoudbare fantasie na

28 Nov 2017

Recentelijk bracht de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, naar buiten dat het toekomst zag in de plannen voor een Formule 1-evenement op het circuit in Assen. De JOVD hoopt hiermee een impuls te geven aan de aantrekkelijkheid van het Noorden zodat jongeren hier hun toekomst willen opbouwen. De Jonge Democraten zijn echter van mening dat deze denkwijze surrealistisch en buiten het gebruikelijke karakter is van de normaal spaarzame liberalen.

Lees verder