#

Regionaal Politiek Programma

Regionaal Politiek Programma

Het Regionaal Politiek Programma geeft onze eigenzinnige visie op de regionale politiek weer.

Op deze pagina kan je het Regionaal Politiek Programma gemaakt zoals het is aangenomen op de Algemene Afdelings Vergadering van dinsdag 21 maart 2017.

- Aangenomen Rpp Maart 2017