#

Witte rook uit de schoorstenen van de Eemshaven

17 Dec 2015

Witte rook uit de schoorstenen van de Eemshaven

Door Wouter van Erkel

De klimaattop in Parijs is nog altijd gaande, maar recentelijk zijn de pas-gebouwde kolencentrales in de Eemshaven en elders in het land onder hete kolen komen te liggen. De Tweede Kamer stemde op 26 november voor een initiatief van D66 om de kolencentrales uit te faseren. 1 De motie geeft enigszins zekerheid dat we geen nieuwe kolencentrales bijbouwen, maar echte verduurzaming, dan wel verbetering van de energiepositie, biedt het niet. De motie heeft geen ruggengraat doordat een concrete streefdatum geblokkeerd wordt door een conservatief energieakkoord uit 2013. Hierdoor zullen enige serieuze politieke pogingen om Nederland te veranderen zeker blijven liggen tot 2023. 2

En hoewel ik denk dat de motie gunstig is en noodzakelijk, vind ik de inhoud mager. Zo staat er “constaterende dat omringende landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de principiële keuze maken voor het uitfaseren van kolencentrales”. Een argument wat een bijzonder zwakke fundering heeft. Ik zie liever een politiek die zelf een overweging maakt in plaats een politiek die de grote buren achterna sjokt. Het was hier passend geweest als we kritisch op onszelf gereflecteerd hadden, bijvoorbeeld op het feit dat Nederland het nalaat om haar milieudoelstellingen na te streven3 of dat we baat hebben bij een onafhankelijke energiepositie (lees Rusland).

Boven alles is de realisatie dat we ergens in het midden van de 21ste eeuw door onze olie heen zullen zijn4 het meest praktisch en dringend. Kolen zullen het net iets langer overleven, maar het is zeker dat de kleinkinderen van onze generatie niet zullen weten wat kolencentrales zijn. Dit doordat er tegen die tijd simpelweg geen kolen meer zijn of doordat het economisch onhaalbaar is om nog kolen te gebruiken. Al voordat het huidige energieakkoord afloopt kunnen we de consequenties gaan voelen van toenemende prijzen voor fossiele brandstoffen5 door schaarste. Alles duidt er op dat het energieakkoord van 2013 in feite de kop in het zand steken was in plaats van daadwerkelijke verbetering. Uiteindelijk zullen onze generatie en de komende generaties hiervoor de rekening betalen.

We halen op dit moment 5,6% van onze energie uit duurzame bronnen,5 wat niet alleen triest is vergeleken met onze eigen doelstellingen maar ook nog eens schaamtevol is vergeleken met onze oosterburen (30%). Uiteindelijk moeten de kolencentrales 1,2% biomassa bijstoken om bij te dragen aan de energiedoelstellingen van 2020. Biomassa die, volgens Greenpeace6, bestaat uit houtsnippers uit Canada. Houtsnippers meer dan 6000 kilometer laten reizen om de duurzaamheid te bevorderen is natuurlijk pure ironie en zal in praktijk amper duurzaam zijn. Ergens doet mij dit denken aan een quote van George Carlin: “Fighting for peace is the same as screwing for virginity”. Het is maar net hoe je het verkoopt, maar de cijfers van 5,6% zijn teleurstellend, en het is maar de vraag hoe groot het aandeel van groene energie daadwerkelijk is.

Uiteindelijk vind ik niet dat je je oude schoenen moet weggooien voordat je nieuwe gekocht hebt. Maar ik vind wel dat de politieke gedachtegang op het gebied van energie realistisch, reflecterend en progressief moet zijn. Het succes dat door D66’ers gevierd werd is terecht maar in de werkelijkheid marginaal. Want zonder daadwerkelijke verduurzaming zullen wij nog een paar zware

decennia tegemoet gaan. De motie van 26 november zal niet de geschiedenis in gaan als een keerpunt, maar biedt misschien momentum voor serieuze politieke veranderingen.

 

1 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D44091&did=2015D44091

2 http://fd.nl/economie-politiek/1128913/tweede-kamer-stemt-voor-sluiting-kolencentrales

3 http://www.reuters.com/article/us-climatechange-summit-netherlands-idUSKBN0TD26O20151124

4 http://science.howstuffworks.com/environmental/energy/run-out-of-oil.htm

5 http://www.withouthotair.com/c1/page_5.shtml

6 http://www.greenpeace.nl/press/Persberichten-2011/Import-houtpellets-voor-biomassa-vernietigt-Canadese-bossen/

 

Categorie: Weblog