#

Open brief aan college van burgermeester en wethouders

23 Sep 2015

Zernikeroute kan studentenstroom niet aan

Groningen, 22 september 2015

Geacht college,

Iedere dag fietsen duizenden studenten vanuit het centrum van Groningen naar het Zernike-complex. Enkele jaren geleden is door gemeente Groningen promotie gevoerd de studenten via alternatieve routes naar Zernike te laten fietsen, de zogenaamde Zernike-routes. Ongeveer een jaar geleden heeft u besloten de fietsroutes van en naar de stad te verbeteren.

De Jonge Democraten Groningen constateren dat in het afgelopen jaar de situatie rond de Zernike-route niet is verbeterd. Elke dag maken ruim 10.000 studenten gebruik van de routes naar het Zernike-complex. In de praktijk blijkt de route de grote toestroom van studenten niet aan te kunnen. Op verschillende punten in de route zijn de fietspaden te smal en ontstaan gevaarlijke situaties doordat studenten elkaar niet veilig kunnen passeren, bijvoorbeeld bij de oversteek bij de Eikenlaan en in park Selwerd. De drukte zorgt voor veel ongemak en frustraties onder de studenten.

Middels deze brief zouden wij u willen verzoeken haast te maken met het verbeteren van de fietsroutes die naar het Zernike-complex leiden. Groningen profileert zich immers als studentenstad en als fietsstad van de wereld. Het is zonde dat er dan niet genoeg plek is voor de fietsende studenten op weg naar Zernike.

Graag worden wij op de hoogte gebracht van maatregelen die worden genomen op dit vlak.

 

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

 Wouter van Erkel

Jonge Democraten Groningen

Categorie: Weblog