#

Motivatie Floris Boekema

13 Jun 2019

Lieve mensen, mijn naam is Floris Boekema en bij deze stel ik mij kandidaat voor de functie van penningmeester in het komende bestuur. De afgelopen tijd heb ik al met veel plezier deze functie vervuld en ik hoop dit voor nog een half jaar te mogen doen.

Zoals ik al aangaf in mijn vorige motivatie, denk ik dat ik de juiste eigenschappen voor deze taak bezit. Ik houd van structuur en orde en zet me er graag voor in om met een secure blik te werk te gaan. Deze eigenschappen hebben mij de afgelopen tijd erg geholpen bij het beheren van de rekening, bijhouden van boekstukken en regelen van projectsubsidies.

In de komende bestuursperiode ben ik van plan het huidige beleidsplan voort te zetten, waarbij er voor mij drie punten centraal staan:

  • Een redelijke middelenverdeling
  • Een ordelijke begroting met oog op de toekomst
  • Transparantie naar de leden

Concreet houdt dit in dat ik bij het bespreken van opkomende acties en activiteiten de begroting in de gaten zal houden, zodat de acties en activiteiten binnen de beschikbare financiƫle ruimte gerealiseerd worden. Hierbij acht ik het vanzelfsprekend dat de middelen gelijkmatig over het jaar verdeeld worden. Belangrijk hierbij is dat ik altijd open sta voor kritiek en opmerkingen. Als er vragen zijn betreffende de financiƫle situatie, begroting, of wat dan ook: stel ze gerust. Ik hoop op jullie steun!

Categorie: Nieuws Weblog