#

Leden voor de Kas Commissie gezocht

11 Sep 2018

Beste leden,

Volgende week dinsdag 18 september 2018 vindt de Algemene Afdelingsvergadering (hierna: AAV) plaats in Café de Wolthoorn, Turftorenstraat 6 in Groningen. Voorafgaand aan deze AAV kun je jezelf verkiesbaar stellen voor de Kas Commissie. De KasCo controleert namens de AAV het financiële beleid van de vereniging, deze controle vindt minimaal 2 keer per jaar plaats. Lidmaatschap bij de KasCo levert je veel inzicht op in de financiën van de vereniging en staat goed op je CV. Door te mailen naar secretaris@groningerjd.nl kun je jezelf verkiesbaar stellen. Dit kan maximaal één week voorafgaand aan de AAV dus je hebt nog tot morgen de tijd. Dit kan voor een half jaar of een jaar. Meer informatie over de KasCo is te lezen in het afdelingsreglement.

Hoogachtend,

Marc Kooij

Algemeen Secretaris JD Groningen

06 11 81 46 44

secretaris@groningerjd.nl 

Categorie: Nieuws Weblog