#

Hoe liberaal is de VVD?

13 Aug 2015

De VVD is een partij bestaande uit tegenstrijdigheden. Hoewel dit natuurlijk niet een kenmerk is waaraan alleen de VVD onderhevig is, is het extra cru dat de VVD propageert liberaal te zijn maar dat helemaal niet is. Hoewel niet zomaar in procenten of cijfers uit te drukken valt hoe liberaal de VVD is kan er zeker wel een grote kanttekening gemaakt worden. De VVD kent liberale beginselen die dienen als fundering voor de partij, haar leden en haar standpunten.Maar in hoeverre is de VVD in haar beleid nog liberaal? Ik ga niet alle standpunten bij langs, maar ik wil wel een aantal van deze beginselen tegenover het politiek handelen zetten van VVD beleidsmakers.

            De VVD schrijft het volgende op haar website over vrijheid: ‘Vrijheid van de mens is onmisbaar voor ontplooiing. We bedoelen dan vrijheid op geestelijk, staatkundig en materieel gebied. Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie. De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn.’ Dit is in overeenkomst met de basis van liberale tradities zoals deze eeuwen geleden werd geformuleerd: gewetensvrijheid, een constitutionele grondwet die de rechten van de burger beschermt en keuzevrijheid in het dagelijks bestaan. Centraal staat het streven naar een zo groot mogelijke vrijheid. De vraag die ik dan heb, wat is vrijheid nou echt voor de VVD? Hoeveel vrijheid gunt de VVD de Nederlandse burgers? Overal waar ik om me heen kijk beperkt de VVD namelijk onze vrijheid.

            Ten eerste is er het VVD standpunt omtrent drugsbeleid. Omdat minister van Veiligheid en Justitie Ard Van der Steur mensen kent die overleden zijn aan de gevolgen van cannabis blijft de VVD volharden dat softdrugs verboden moeten blijven. Dit is naar mijn mening een aanzienlijke beperking van vrijheid en het wegnemen van burgerlijke verantwoordelijkheid. Bovendien is het in strijd met de statistieken. In 2012 overleden 23.732 mensen aan de gevolgen van alcohol en tabak, terwijl er datzelfde jaar nul mensen stierven door cannabisgebruik. Desondanks blijft Van der Steur volharden dat softdrugs verboden moet blijven en daardoor onze vrijheid beperken. Waarom mogen we zelf niet kiezen of we softdrugs gebruiken of niet? Het is niet schadelijk, het legaliseren van softdrugs kent een legio aan voordelen en toch blijft de VVD volharden.

            Iets anders wat me zwaar tegen de borst stoot is het beperken van de vrije artsenkeuze. Een andere VVD minister, Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, probeert nu, ondanks protest vanuit de politiek en de samenleving, via een omweg het toch mogelijk te maken dat zorgverzekeraars zorgpolissen mogen aanbieden waarbij de artsenkeuze beperkt wordt. Dit allen onder het mom van betere en goedkopere zorg. De hele manier waarop dit gaat is schandalig. Ten eerste verlies ik als burger het recht op de zorg die ik nodig heb en waar ik die wil. Als het aan Schippers ligt wordt het immers beperkt door de zorgverzekeraars. Dan ben ik niet meer in staat om vrij te kiezen naar welk ziekenhuis of arts ik wil. Hoe kan een partij die propageert liberaal te zijn en keuzevrijheid voorop heeft staan hiermee akkoord gaan? Daarnaast was er ook nog de manier waarop. Mocht de Eerste Kamer niet instemmen dan viel het wel te regelen via een ministeriële regeling. Lekker democratisch!

            Alas, het zijn maar twee voorbeelden. De VVD claimt regelmatig als liberale partij op te komen voor de vrijheden van Nederlanders. Helaas weet de VVD deze claim slecht tot niet waar te maken. Er zijn naast de twee bovenstaande voorbeelden meer onderwerpen te noemen, voornamelijk het VVD standpunt omtrent privacy, die ze toch belangrijk vindt. Desondanks dat wordt er in Nederland bijna alles opgeslagen, van persoonsgegevens, telefoongesprekken en luistert de Overheid wanneer ze maar wil telefoongesprekken af.

Categorie: Weblog