#

Het debat over vliegveld Eelde

27 Mrt 2016

In response op ons persbericht zagen wij een blog van Airportnieuws met 10 redenen voor het openhouden van vliegveld Eelde. Wij gaan als politieke organisatie het debat natuurlijk graag aan en presenteren onze weerleggingen hieronder.

http://airportnieuws.blogspot.nl/2016/03/10-redenen-waarom-groningen-airport.html

  1. Zonder luchthaven is Noord-Nederland onbereikbaar vanuit de lucht

Eelde is wellicht bereikbaar vanuit de lucht, maar vliegmaatschappijen worden niet aangetrokken naar het vliegveld. Wij zien Eelde dan ook als een oprijlaan die te weinig gebruikt wordt. Onbereikbaar vanuit de lucht betekent niet compleet onbereikbaar. Al vanaf het moment dat Eelde operationeel is zien we dat de lijndienst naar Amsterdam niet rendabel is. Nederland is klein en compact land. 200 kilometer is , in vergelijking met andere landen, een korte afstand door de sterke Nederlandse infrastructuur[1]. Wij vinden dat onze infrastructuur moet bijdragen aan de bereikbaarheid. Eelde heeft in dat opzicht een te kleine bijdrage aan de Groningse reisopties. Een sterke infrastructuur naar Duitsland en de Randstad daarentegen, helpt de reizigers veel verder.

  1. Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven

De aantrekkelijkheid van Groningen als vestigingsklimaat leunt amper op het vliegveld te Eelde. Groningen heeft in de Eemshaven een unieke positie in de energie-infrastructuur, dat wordt erkend door bedrijven zoals Google, en heeft een goed opgeleide beroepsbevolking. Deze strategische voordelen zijn belangrijker voor gezonde bedrijfsvoering dan een privéjet in de nabijheid kunnen parkeren. Overigens laten de FC, SC Heereveen en PEC, internationaal voetbal ook niet afhangen van Groningen Airport Eelde.

  1. Werkgelegenheid

Airportnieuws citeert dat het gaat om 450 banen op basis van een onderzoek in 2013. Sinds 2000 is het aantal vlieglessen in Nederland sterk afgenomen. Op Eelde zien wij dit ook. De internationale vraag naar piloten is niet meer wat het geweest is, en daarnaast hebben opleidingsinstanties de voorkeur voor landen met betere weersomstandigheden en waar vliegen goedkoper is. Eelde was voorheen het opleidingshart voor vliegend Nederland. DFA en Stella sloten beide in 2014 de deuren, en daarbovenop heeft de KLM Flight Academy het aantal studenten teruggebracht[2]. Voor toekomstige vliegers is er daardoor drastisch minder ruimte gekomen.

Het aantal “indirecte” banen blijft nattevingerwerk, maar we kunnen wel met zekerheid stellen dat het aantal banen gegenereerd door GAE sterk afgenomen is. Met een sterke verbinding over het spoor of de weg kunnen we aansluiting vinden op de sterke economische gebieden in Nederland en Duitsland. Daarmee maken we woon-werkverkeer mogelijk, maken we Groningen aantrekkelijk als “kruispunt” tussen deze twee gebieden, en bevorderen we de reismogelijkheden voor de Groningse vakantiegangers.

  1. De baten zijn hoger dan de kosten

Hier zijn wij het natuurlijk niet mee eens. De toelichting hier is kort maar we zien een bron uit 2014. Vorig jaar besloot de regering om de plannen voor Lelystad Airport een groen licht te geven. Overheden zullen 50 miljoen bijdragen bovenop de 90 miljoen die de Schiphol Groep bijdraagt. Lelystad wordt daarmee een vliegveld van dezelfde omvang als Groningen. Lelystad ligt geografisch gezien in het hart van Nederland. De ligging van het vliegveld hier maakt het direct aantrekkelijk voor de inwoners van de Randstad zowel als Friesland, Groningen, Drenthe, Overijsel en Gelderland. Lelystad is daarom aantrekkelijker voor vliegmaatschappijen dan Eelde. Wij vinden dat de aandeelhouders er verstandig aan doen om in te haken op de plannen van de Schiphol Groep, zeker omdat Schiphol voor de Groningse reizigers al belangrijk is.

  1. Bussen, treinen en wegen kosten ook geld

Natuurlijk vinden wij dit appels en peren vergelijken, maar op deze manier dit argument wegschuiven zal ons niet in dank worden afgenomen. We nemen de 45 miljoen overigens niet over, uit het jaarverslag maken wij op dat het hier om 60 miljoen euro gaat[3]. Toch komen de hogere kosten het argument van Airportnieuws niet ten goede want daar tegenover staat dat er jaarlijks meer dan 38,1 miljoen passagiers vervoerd worden met de bussen in de Drenthe en Groningen. Dit betekent dat in twee dagen tijd het aantal reizigers dat Eelde in een jaar bereikt, geëvenaard wordt door het streekvervoer. Voor iedere passagier in de bus betaalden overheden 1,57 euro, voor het vliegveld was dit (van 1 miljoen euro uitgaande) 5 euro. Verder speelt het busnet natuurlijk een dagelijkse rol in het leven van Groningers en Drentenaren; het brengt ons naar werk, school, college en familie, daarin speelt GAE een veel beperktere rol.

  1. Woonklimaat

Kunnen is voor ons hier een sleutelwoord. Deze mogelijkheid bestaat ook zonder het vliegveld in Eelde. De beperkte keuzemogelijkheden vanaf Eelde maakt vakanties en familiebezoeken mogelijk voor een zeer selectieve groep reizigers. Door het tekort aan bestemmingen kijken inwoners van de provincies Drenthe en Groningen vaker naar andere vliegvelden. Een sterke verbinding naar de Randstad en de afwezigheid van een vliegveld bevordert evengoed het woonklimaat.

  1. Als Eelde sluit, zijn alle investeringen voor niets geweest

Als jongerenorganisatie maken wij ons hard voor wat de toekomstige generaties nodig hebben. We moeten toekomstige Drentenaren en Groningers niet opschepen met een vliegveld dat haar doelstellingen niet haalt. Er zijn daarnaast nog meer investeringen nodig om Eelde een echte speler in de markt te maken. Zo zal de baan wederom verlengd moeten worden wil het een serieus alternatief zijn op Schiphol. Overigens stond er in punt 4 dat het sluiten van Eelde 87 miljoen euro zal kosten. Wij zien daarin alleen maar dat het uitstellen van het sluiten alleen maar duurder zal uitvallen.

  1. Uitwijkluchthaven

Uitwijken is een geval van nood dat niet direct gebonden is aan geluidsnormen. Ook zonder Eelde zullen vliegtuigen kunnen uitwijken naar andere velden in Nederland of net over de grens. Het bestaansrecht van Eelde rust niet op dat het een goed plan B is voor de vliegvelden waar het echt om draait. Een lokaal vliegveld moet waarde hebben voor de reizigers uit de directe omgeving. Daarnaast kan Lelystad deze rol straks vervullen.

  1. Medische vluchten

Wederom gaat het hier om relatief kleinschalig gebruik. Medische vluchten worden niet onmogelijk gemaakt als Eelde sluit. De toestellen die deze vluchten uitvoeren zijn nu al in staat op Lelystad te landen. Het succes van het UMCG hangt daarom ook niet af van GAE.

Verder vinden wij het mooi om te zien dat Eelde een standplaats wordt voor traumheli’s. Het besluit van het UMCG om de helikopter te verhuizen naar Eelde is voornamelijk genomen om geluidsoverwegingen, traumavluchten blijven ook zonder Eelde mogelijk. Verder hebben traumahelikopters geen landingsbaan nodig van 2500 meter en kan men overwegen aan te sluiten op de plannen voor constructie van een heliport in de Eemshaven. Overigens gaan de traumahelikopters nu al naar Oostwold om te tanken als Eelde ’s avonds gesloten is.

  1. Toegangspoort van het noorden voor buitenlandse toeristen

We moeten het beeld van Eelde niet laten vertekenen door een geïsoleerd evenement zoals een culturele hoofdstad of de Bowie-tentoonstelling. Het succes van de toeristische sector is daarom ook niet afhankelijke van Eelde, maar van blijvende publiekstrekkers[4]. Groningen moet bereikbaar zijn; een groot publiek kan Groningen via het spoor en de weg vinden.

 

 

 [1] http://fd.nl/economie-politiek/1122168/nederlandse-infrastructuur-beste-van-westerse-wereld

[2] http://www.dvhn.nl/drenthe/Vrees-voor-toekomst-luchtvaartschool-KLM-21158645.html

[3] http://www.ovbureau.nl/ov-bureau/bestuur-organisatie/publicaties-0/

[4] http://www.rtvnoord.nl/nieuws/161042/Toerisme-in-Groningen-moet-vernieuwen

Categorie: Weblog