#

Groningers moeten naar de stembus voor het referendum!

16 Mrt 2018

Komende woensdag 21 maart mogen de burgers weer naar de stembus. Naast de gemeenteraadsverkiezingen is er dit keer ook een referendum. Het referendum gaat over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten, beter bekend als de sleepnetwet. Echter, in veel Groningse gemeenten zijn geen gemeenteraadsverkiezingen door herindelingen. Hierdoor wordt de opkomst en de uitslag van het referendum in die gemeenten niet beïnvloed door de gemeenteraadsverkiezingen. Groningers kunnen daardoor laten zien hoe dit referendum leeft en wat zij vinden van de wet. Privacy en veiligheid raken iedereen en daarom is het belangrijk je mening hierover uit te spreken.

De Jonge Democraten, de jongerenorganisatie gelieerd aan D66, zijn tegen de huidige wet. De wet ligt onder vuur omdat deze meer bevoegdheden geeft aan inlichtingendiensten om grootschalig data te verzamelen. De diensten mogen dan niet alleen informatie van de kabel halen, ze mogen ook grootschalig data verzamelen om vervolgens te zoeken naar mogelijke verdenkingen.

Er zit nog een aantal pijnpunten in de huidige wet. Doordat er eerst een grote bulk data wordt verzameld kan daar een hoop gevoelige informatie tussen zitten. Ook bestaat er een groot risico dat de inlichtingendiensten overspoeld worden door informatie waardoor ze door de bomen het bos niet meer zien. De informatie mag drie jaar bewaard worden en zou ook ongefilterd mogen worden doorgegeven aan buitenlandse inlichtingendiensten. Tenslotte is het toezicht versplinterd en wordt de commissie door de minister aangesteld. Niet alleen de commissie moet toestemming voor een opdracht geven maar ook de minister. Hierdoor is het toezicht niet meer geheel onafhankelijk. Niet alleen de Jonge Democraten zijn kritisch op deze punten maar ook belangrijke organisaties zoals de Raad van State.

De Jonge Democraten willen de wet versneld laten verbeteren als er een “Nee” uitkomt. We willen ervoor zorgen dat er duidelijk in de wet komt te staan wanneer en hoeveel informatie de diensten mogen verzamelen. We willen dat de bewaartermijn wordt verkort. En tot slot willen wij dat het toezicht op de wet geheel onafhankelijk wordt met een toetsing door een onafhankelijke rechter. Uw stem kan ervoor zorgen dat wij dit kunnen blijven aankaarten bij dit kabinet.

Categorie: Nieuws Weblog