#

Geschiedenis toont, de Lelylijn loont!

06 Mrt 2020

De Lelylijn loont!

 

Het dossier Lelylijn is al jaren een heikel punt in het Noorden. Het spoorproject, dat al sinds eind jaren tachtig in de koker zit, kwam na de eerste serieuze poging in 2007 uiteindelijk niet van de grond. Daarna werd er lange tijd niet meer over gesproken, tot het project afgelopen jaar uit de ijskast werd getrokken. Omdat de rentes uitzonderlijk laag zijn, er een investeringsfonds aan lijkt te komen en de provincies de koppen bij elkaar hebben gestoken komt er een onderzoek van het rijk over de haalbaarheid van het aanleggen van de Lelylijn. Als Groningse jongerenorganisatie juichen de Jonge Democraten Groningen de hernieuwde aandacht voor de Lelylijn van harte toe, maar is het nu vooral tijd om door te pakken. Het kabinet moet  niet langer om de kwestie heen draaien met een eindeloze stroom onderzoeken waarvan we de uitkomst al dertien jaar kennen. Dit is hét moment om het spoor aan te leggen, niet om oude onderzoeken te herhalen.

            Op nationaal en regionaal niveau zal de Lelylijn van grote betekenis zijn voor het Noorden. Aan de ene kant worden regionale verbindingen verbeterd doordat Drachten, Heerenveen en Emmeloord direct worden verbonden met Groningen, terwijl Groningen aan de andere kant ook een betere directe verbinding met de Randstad krijgt. Een korte reistijd en een betrouwbaardere verbinding naar het westen zullen het mogelijk maken te werken of te studeren in de Randstad en te blijven wonen in het Noorden. Dat is goed voor de toekomst van Groningen én kan tegelijkertijd de druk op de woningmarkt in steden als Amsterdam en Utrecht verminderen. Bovendien levert deze verbinding volgens het kosten-baten onderzoek van de RUG uit 2006 voor de oorspronkelijke Lelylijn het Noorden tot 2500 banen op. De aanleg van de Lelylijn zal ook de druk op de Groningse ringweg doen afnemen, wat files aan de westkant van de stad zal tegengaan.

 

Een groen Gronings knooppunt

Een Lelylijn zal het mogelijk maken om het station van station Groningen ook een internationaal knooppunt te maken. Op internationaal niveau is het traject namelijk makkelijk te verbinden met het spoornetwerk van Duitsland, wat snelle verbindingen van Amsterdam naar Bremen, Berlijn tot aan Kopenhagen mogelijk maakt. Deze verbindingen zijn cruciaal als we vliegen en autogebruik willen ontmoedigen en de klimaatdoelen van Parijs willen halen. De Lelylijn kan als een goed voorbeeld functioneren voor andere landen in de EU en een groen alternatief zijn voor Nederlandse toeristen.

            Wat de Jonge Democraten betreft is het duidelijk: de Lelylijn moet, in een tijd dat lenen goedkoper is dan ooit, nú werkelijkheid worden. Daarmee bevorder je het internationaal verkeer, ontmoedig je vliegen, verbeter je de economische toekomst van Groningen, ontlast je de woningmarkt in de Randstad én ga je files tegen. Op ieder vlak is dit een duurzame investering in de toekomst. Dus is de oproep aan het kabinet simpel: de tijd van onderzoeken is voorbij, nu moeten de schoppen in de grond.

 

#Lelyloont #Lelylijn #JongeDemocraten

Bronnen

https://www.rug.nl/news/2006/06/060601zuiderzeelijn

Categorie: Nieuws Weblog