#

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: D66 Zuidhorn

11 Nov 2013

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gaan we de komende periode steeds inzoomen op een lokale D66-afdeling in de omgeving van Groningen/Drenthe. Lokale politici vertellen in het kort wat er speelt in hun afdeling en wat ze hopen te bereiken tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer is het de beurt aan D66-Zuidhorn, een gemeente die veel te kampen heeft met de aankomende gemeentelijke herindelingen!

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gaan we de komende periode steeds inzoomen op een lokale D66-afdeling in de omgeving van Groningen/Drenthe. Lokale politici vertellen in het kort wat er speelt in hun afdeling en wat ze hopen te bereiken tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer is het de beurt aan D66-Zuidhorn, een gemeente die veel te kampen heeft met de aankomende gemeentelijke herindelingen!

Sinds 2010 is D66 - Zuidhorn weer te vinden in de raad van deze gemeente. We zijn toen
met 1 zetel in de raad gekomen. Dat is natuurlijk mooi, maar tegelijkertijd ook een hele
klus om alles te volgen. Daarom heeft ons raadslid, Harrie Rutgers, ondersteuning
gekregen van op dit moment 4 actieve leden, die samen de steunfractie vormen. Ter
voorbereiding op iedere raadsvergadering worden de onderwerpen over de
steunfractieleden verdeeld en besproken. We komen bijna iedere dinsdagavond bij elkaar.
Door de strakke planning zijn we er de afgelopen raadsperiode in geslaagd om het geluid
van D66 te laten horen in de raad en ons het raadswerk eigen te maken.


Lid zijn van een politieke partij is een ding, maar ook actief meedoen bij de
raadsvergadering is een tweede. Gelukkig lukt het ons om het voor elkaar te krijgen. Naast
de steunfractie is er ook een bestuur, welke zich zo goed als niet bezig houdt met het
raadswerk. Bestuurlijke zaken en Raadszaken worden op die manier keurig gescheiden.


Het spreekt voor zich, dat we de landelijke standpunten van D66 meenemen in onze
bijdragen. Maar je ontkomt er niet aan om een soort van vertaalslag te maken richting je
eigen gemeente. Wij zijn er van doordrongen dat je door middel van samenwerking met de
andere partijen, vooral als je als eenling moet opereren, meer kan bereiken.


We zijn hoopvol gestemd over de komende gemeenteraadsverkiezingen. De raad bestaat
op dit moment uit de volgende partijen:

CDA : 4 zetels
Christenunie: 4 zetels
PvdA : 3 zetels
Groen Links: 3 zetels
VVD: 2 zetels
D66: 1 zetel

De coalitie wordt gevormd door het CDA, de Christenunie en de PvdA. Ze leveren ieder
een wethouder.


We verwachten na de komende verkiezingen toch enige verschuivingen in het politieke
landschap. Wij gokken op zeker 2 zetels en met een beetje goede wil van de kiezer hopen
we zelfs op 3 zetels uit te komen. Er zijn geen andere partijen, die zich hebben
aangemeld. Het zou mooi zijn, als de landelijke trant van dit moment zal aanhouden, zodat
we optimaal gebruik kunnen maken van het goede werk in Den Haag.Om aan de verkiezingen deel te kunnen nemen, moet een soort van protocol worden  gevolgd. Daar zijn we op dit monent erg druk mee. Zo zal er de komende week een algemene ledenvergadering zijn waarop de lijsttrekker of?cieel wordt gekozen en de
kieslijst wordt samengesteld. Verder zal een concept verkiezingsprogramma worden
gepresenteerd, welke dan weer door de leden van de steunfractie wordt uitgewerkt.
Daarnaast is het campagneteam druk in de weer om een korte, maar hevige campagne te
kunnen voeren. De kick off voor de campagne zal op 30 januari 2014 zijn.

Jullie kunnen ons volgen via de website: www.d66-zuidhorn.nl

Vriendelijke groeten,

Johan W. van Egten

(steunfractielid D66-Zuidhorn)

 

Categorie: Weblog