#

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: D66 Groningen

25 Jan 2014

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gaan we de komende periode steeds inzoomen op een lokale D66-afdeling in de omgeving van Groningen/Drenthe. Lokale politici vertellen in het kort wat er speelt in hun afdeling en wat ze hopen te bereiken tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer is het de beurt aan D66 Groningen!

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gaan we de komende periode steeds inzoomen op een lokale D66-afdeling in de omgeving van Groningen/Drenthe. Lokale politici vertellen in het kort wat er speelt in hun afdeling en wat ze hopen te bereiken tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer is het de beurt aan D66 Groningen!

De afgelopen vier jaar was de Groningse gemeentepolitiek volop in beweging. In 2012 viel het college en in 2013 vertrok de burgemeester. Twee colleges, negen wethouders en twee burgemeesters bestuurden de stad in die jaren.  Met name de val van het college in 2012 was een kantelpunt. D66 speelde hierbij een doorslaggevende rol. D66 wil een verantwoordelijk en toekomstbestendig financieel beleid. Om de begroting op orde te houden, stemde D66 tegen de introductie van de  tram in Groningen.

Het was geen gemakkelijke periode. Ook als D66 hebben we moeilijke besluiten moeten nemen. Dat heeft de huidige fractie ook gedaan, steeds met de blik op de toekomst , met oog voor de mensen die niet mee kunnen komen en door duidelijk te zijn over wat de overheid wel en niet kan doen.

In het nieuw gevormde college, leverde D66 weer een wethouder, verantwoordelijk voor de financiën en het onderwijs. Naast financiële degelijkheid, kreeg het nieuwe college ook de opdracht mee de bestuurscultuur van de gemeente te veranderen. Betrouwbaarheid, integriteit en herkenbaarheid kwamen voorop te staan. Begrippen die voor D66 van groot belang zijn bij het besturen van een gemeente. Deze ontwikkeling is nog niet ten einde. Ook in de volgende periode zullen wij als partij in blijven zetten op een betrouwbaar en benaderbaar bestuur.

Naast dit bestuurlijke succes heeft D66 ook in de raad veel belangrijke punten kunnen binnen halen. Zoals de koopzondagen voor supermarkten, de wijkconferenties waardoor mensen mee kunnen praten over besluiten in hun wijk en het sluiten van het onderwijspact waardoor de kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Genoeg redenen om op 19 maart als Groninger met een sociaal-liberaal hart op D66 te stemmen. Toch is het consolideren of zelfs uitbreiden van onze positie in de raad niet vanzelfsprekend. Om dit te bereiken is de aanstaande campagne van groot belang.

Meer banen, lagere lasten en beter onderwijs. Dat zijn de drie speerpunten van D66 voor de komende periode. Ik wil mij als kandidaat daarnaast sterk maken voor het voortzetten van de omslag naar een betrouwbare en benaderbare overheid, die ruimte biedt voor de goede ideeën die volop aanwezig zijn in de stad. D66 introduceerde al het burgerinitiatief en de wijkconferenties. Dankzij ons kwam de cultuuromslag op de bestuurlijke agenda. Maar dit traject is nog niet af. Onze groen-witte jassen moeten niet alleen in verkiezingstijd zichtbaar zijn. Ook na 19 maart moeten we in gesprek blijven met inwoners. Dan kunnen we daadwerkelijk samen met de stad bouwen aan een welvarende toekomst. 

 

 


 

Categorie: Weblog