#

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: D66 Eemsdelta

14 Okt 2013

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gaan we de komende periode steeds inzoomen op een lokale D66-afdeling in de omgeving van Groningen/Drenthe. Lokale politici vertellen in het kort wat er speelt in hun afdeling en wat ze hopen te bereiken tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De D66-afdeling Eemsdelta bijt het spits af met een korte samenvatting van de D66-politiek in het hoge Noorden!

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gaan we de komende periode steeds inzoomen op een lokale D66-afdeling in de omgeving van Groningen/Drenthe. Lokale politici vertellen in het kort wat er speelt in hun afdeling en wat ze hopen te bereiken tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De D66-afdeling Eemsdelta bijt het spits af met een korte samenvatting van de D66-politiek in het hoge Noorden!

D66 Eemsdelta is een afdeling die het grondgebied van de vier Eemsdelta-gemeentes bedient. Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum, de DEAL gemeentes zullen volgens de commissie Jansen per januari 2018 geheel of gedeeltelijk samengevoegd gaan worden. In 3 gemeentes is D66 in de raad vertegenwoordigd, in Loppersum is een lijstverbinding aangegaan met gemeentebelangen. Er wordt op een prettige manier samengewerkt en samen met de VVD is er ook een (VVD)wethouder waar goed mee samengewerkt wordt. In Delfzijl is D66 ook coalitiepartij en heeft een eigen wethouder. In de raad van Appingedam zitten 2 D66'ers in de oppositie. In Eemsmond tenslotte loopt een enthousiaste groep mensen zich warm om ook in de raad verkozen te worden.

In alle vier gemeentes zal de komende bestuursperiode gesproken moeten worden over de gewenste gemeentegrenzen, wordt het DAL+ (Delfzijl, Appingedam, Loppersum en de Eemshaven), wordt het DEAL, of wordt er een gemeente van Dolllart tot Lauwerszee gevormd. Ook zal de vorm van de nieuw te vormen gemeente besproken moeten worden, welke taken moeten er worden opgepakt, welke diensten moeten worden uitbesteed. In de tussentijd moet er ook nog bestuurd worden. Hoe gaan we controleren dat de "oude" gemeenten niet gaan potverteren. Ook de verbreding van gemeentelijke taken met de daaraan gekoppelde bezuinigingen vragen om aandacht en controle door de raden. De bevolkingskrimp zal ook de nodige slagvaardigheid van de raden vragen. Denk daarbij aan de revitalisering van de winkelgebieden, de concentratie van sportvoorzieningen en het instandhouden van het basisonderwijs in de Eemsdelta.

In de gemeente Eemsmond moet eerst een plekje veroverd worden in de raad. Voor de kandidaten hier is het raadswerk nieuw. Naast de gemeentelijke herindeling zullen aandachtspunten zijn de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, het versterken van de werkgelegenheid, onderwijs, ruimte voor nieuwe initiatieven, ruimtelijke ordening en het instandhouden van cultuuraanbod in de regio.

In Loppersum wordt samen met gemeentebelangen een programma geschreven waarin aandacht besteed wordt aan de gewenste vorm van de nieuw te vormen gemeente. Daarnaast is er veel aandacht voor de gemeentelijke financiën. Loppersum is weliswaar net uit de artikel 12 status gekomen maar als men niet oppast zitten ze er zo ook weer in. In Loppersum zijn nog veel (te) kleine scholen. Het proces om tot een onderwijsstructuur te komen waarbij dat onderwijs ook nog betaalbaar blijft vergt veel van alle betrokkenen. De besturen van openbaar en bijzonder onderwijs staan op punt van fuseren en het is zaak voor de raad om als eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het onderwijs ook daar de vinger aan de pols te houden. En de aardbewegingsproblematiek blijft in Loppersum natuurlijk veel aandacht vragen.

In Delfzijl wil men doorborduren op het vorige programma "route 66" Ook hier zullen de thema's zijn meer banen, minder belasting en beter onderwijs. Het nieuwe verkiezingsprogramma moet nog geschreven worden. veel aandacht daar is er gereserveerd voor ouderenzorg, de vergoedingen gaan daarvoor op de schop en de vraag is ook veranderd. Daar moet de gemeente dan ook op inspelen.

Appingedam tenslotte is ook nog bezig vorm te geven aan haar nieuwe verkiezingsprogramma. In Appingedam is nog vraag op de woningmarkt. Een idee dat bij de fractie leeft is het bouwen op water, grote bebouwde betonnen bakken waardoor de huizen aan het water staan, er voldoende waterbergend vermogen is en de woningen ongevoelig zijn voor de ook hier te voelen aardschokken. verder is in Appingedam veel aandacht voorde leefbaarheid in het stadscentrum.

Wil jij je bezig gaan houden met de lokale politiek in de Eemsdelta? Kijk eens op http://d66eemsdelta.nl/ of stuur een mailtje naar voorzitter Willem Schaap (schaap@grootmoederskeuken.nl) 

 

 

Categorie: Weblog